Godziny Otwarcia: pn - pt : 7:00 - 15:00
tel/fax: (59) 814 48 11/814 42 77

Archiwum

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020"

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie przesłanki wykluczenia
 6. Załącznik nr 4.1 Wzór umowy - zadanie 1
 7. Załącznik nr 4.2 Wzór umowy - zadanie 2
 8. Załącznik nr 5 Wykaz robót
 9. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 1(PSZOK)
 12. Załącznik nr 9 Informacja BIOZ [PSZOK & DRUGIE ŻYCIE]
 13. Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNOBUDOWLANA
 14. Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 2 (DRUGIE ŻYCIE)
 15. Załącznik nr 12 Fundament-waga
 16. Załącznik nr 13 Deklaracja zgodności-waga
 17. Załącznik nr 14.1 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.I)
 18. Załącznik nr 14.2 Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.II)
 19. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 14.11.2018
 20. Modyfikacja treści SIWZ z 14.11.2018
 21. SIWZ - ujednolicony - z 14.11.2018
 22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 20.11.2018
 23. Modyfikacja treści SIWZ z 20.11.2018
 24. SIWZ - ujednolicony - z 20.11.2018
 25. Załącznik nr 1
 26. Załącznik nr 2

Zakup i dostawa kontenera socjalno-biurowego

1. Zapytanie ofertowe

2. Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis techniczny

3. Załącznik nr 2 - Formularz oferty

4. Załącznik nr 3 - Wzór umowy

5. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finasowego za rok 2018

 

1. Zaproszenie

 

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce", w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020"

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie przesłanki wykluczenia
 6. Załącznik nr 4.1 Wzór umowy - zadanie 1
 7. Załącznik nr 4.2 Wzór umowy - zadanie 2
 8. Załącznik nr 5 Wykaz robót
 9. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 1(PSZOK)
 12. Załącznik nr 9 Informacja BIOZ [PSZOK & DRUGIE ŻYCIE]
 13. Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNOBUDOWLANA
 14. Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 2 (DRUGIE ŻYCIE)
 15. Modyfikacja treści SIWZ
 16. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 02.10.2018
 17. Modyfikacja treści SIWZ 10.10.2018
 18. Załącznik nr 1 do modyfikacji treści SIWZ 10.10.2018 - Deklaracja zgodności - waga
 19. Załącznik nr 2 do modyfikacji treści SIWZ 10.10.2018 - Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.I)
 20. Załącznik nr 3 do modyfikacji treści SIWZ 10.10.2018 - Dokumentacja geotechniczna_Ustka_kwiecień_16_(cz.II)
 21. Załącznik nr 4 do modyfikacji treści SIWZ 10.10.2018 - Fundament - waga
 22. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 10.10.2018
 23. Informacja z otwarcia ofert
 24. Informacja o unieważnieniu postępowania

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę przyczepy kontenerowej

 

1. Zapytanie ofertowe

2. Zał. Nr 1 - Szczególowy opis techniczny

3. Zał. Nr 2 - Formularz oferty

4. Zał. Nr 3 - Wzór umowy

5. Informacja o unieważnieniu postępowania

UNIEWAŻNIONE - Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę przyczepy kontenerowej
1. Zapytanie ofertowe
2. Zał. Nr 1 - Szczególowy opis techniczny
3. Zał. Nr 2 - Formularz oferty
4. Zał. Nr 3 - Wzór umowy
5. Informacja o unieważnieniu postępowania
Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych pn. „Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce",
w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020"
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
 4. Załącznik Nr 2 Oświadczenie spełnienie warunków
 5. Załącznik nr 3 Oświadczenie przesłanki wykluczenia
 6. Załącznik nr 4.1 Wzór umowy - zadanie 1
 7. Załącznik nr 4.2 Wzór umowy - zadanie 2
 8. Załącznik nr 5 Wykaz robót
 9. Załącznik nr 6 Wykaz osób
 10. Załącznik nr 7 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 11. Załącznik nr 8 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 1(PSZOK)
 12. Załącznik nr 9 Informacja BIOZ [PSZOK & DRUGIE ŻYCIE]
 13. Załącznik nr 10 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGÓLNOBUDOWLANA
 14. Załącznik nr 11 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia -zadanie 2 (DRUGIE ŻYCIE)
 15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 16. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ
 17. SIWZ UJEDNOLICONY PO WYJAŚNIENIACH Z DNIA 18.07.2018 -roboty budowalne PSZOK
 18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II
 19. Informacja z otwarcia ofert
 20. Informacja o unieważnieniu postępowania 
Przetarg nieograniczony dot. sukcesywnej dostawy paliw płynnych dla ZGK Ustka Sp. z o.o. w Ustce.
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik nr 1 Formularz oferty
4. Załącznik Nr 2 Formularz cenowy
5. Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
6. Załącznik nr 4 Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia
7. Załącznik nr 5 Wzór umowy
8. Załącznik nr 6 Oświadczenie-grupa kapitałowa 
9. Wyjaśnienie do SIWZ
10. Informacja z otwarcia ofert
11. Informacja o wyniku postępowania
 
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę kosiarki samojezdnej z zasypem tylnym.
1. Zapytanie ofertowe
2. Zał. Nr 1 - Szczególowy opis techniczny
3. Zał. Nr 2 - Formularz oferty kosiarka
4. Zał. Nr 3 - Wzór umowy
5. Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego 20.06.2018. 
6. Informacja o wyborze oferty
 
Zaproszenie do składania ofert na codzienne sprzątanie plaży wschodniej w Ustce w terminie od 29.06.2018 do 31.08.2018.
1. Zaproszenie do złożenia oferty.
2. Formularz oferty.
3. Wzór umowy.
 
Przetarg nieograniczony dot. pełnienia usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce",
w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020" - postępowanie 2.
Ogłoszenie o zamówieniu
1. SIWZ.
2. Zał. 1 Formularz_oferty
3. Zał. 2 Oświadczenie_spelnienie_warunkow
4. Zał. 3 Oświadczenie_przeslanki_wykluczenia
5. Zał. 4 Wzór umowy
6. Zał. 5 Wykaz osób
7. Zał. 6 Oświadczenie dot. grupy kapitaéowej
8. Zał. 7 Oświadczenie RODO
9. Informacja z otwarcia ofert
10. Informacja o wyniku postępowania
Przetarg nieograniczony dot. pełnienia usług nadzoru inwestorskiego robót budowlanych przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.
„Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych (PSZOK) w Ustce",
w ramach działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020"
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
3. Zał. 1 Formularz_oferty
4. Zał. 2 Oswiadczenie_spelnienie_warunkow
5. Zał. 3 Oswiadczenie_przeslanki_wykluczenia
6. Zał. 4.1 Wzór umowy - zadanie nr 1
7. Zał. 4.2 Wzór umowy - zadanie nr 2
8. Zał. 5.1 Wykaz osób - zadanie nr 1
9. Zał. 5.2 Wykaz osób - zadanie nr 2
10. Zał. 6 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej
11. Informacja z otwarcia ofert
12. Informacja o wyniku postępowania
Zapytanie ofertowe dot. przeprowadzenia 11 dwumiesięcznych kampanii informacyjno edykacyjnych w okresie od 1 kwietnia 2018 do 31.12.2019.
1. Zapytanie ofertowe
2. Zał. nr 1 - formularz oferty
3. Zał. nr 2 - wzór umowy
4. Wyjaśnienia do zapytania ofertowego
5. Informacja o wyborze oferty
 
Zapytanie ofertowe dot. dostawy i montażu urządzenia hakowego.
1. Zapytanie ofertowe
2. Zal 1. Opis techniczny
3. Zal 2.Formularz oferty - wersja edytowalna
4. Zal 3. Wzór umowy
5. Informacja o wyborze oferty
 
Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego za 2017r.
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ INFORMUJE, ŻE PRZESUWA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DO DN. 15.11.2017R.
1. Zaproszenie
 
Zapytanie ofertowe dot. dostawy kontenerów.
1. Zapytanie ofertowe
2. Zal 1. Szczegółowy opis techniczny
3. Zal 2.Formularz oferty - wersja edytowalna
4. Zal 3. Wzór umowy
5. Informacja o wyborze oferty.
 
Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej.
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 
Ogłoszenie o zamówieniu
1. SIWZ
2. Zal 1.-Formularz oferty
3. Zal 1.-Formularz oferty - wersja edytowalna
4. Zal 2. - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia
5. Zał 3. - Wzór umowy
6. Zał 4- Oświadczenie o grupie kapitałowej
7. Zał 5. - Specyfikacja techniczna
 
Zapytanie ofertowe 1/2017 - sukcesywna dostawa fabrycznie nowych pojemników na śmieci.
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
1. Zapytanie ofertowe
2. Zal 1.-Szczegółowy opis techniczny
3. Zal 2 - Formularz oferty
4. Zał 3. - Umowa
 
Wdrożenie, obsługa, monitorowanie oraz serwis kompleksowego Systemu identyfikacji i ważenia pojemników z odpadami wraz z modułem obliczania poziomu wysegregowania odpadów
(zwanym dalej Systemem) przez poszczególnych mieszkańców Gminy Miasto Ustka oraz z nieruchomości niezamieszkałych - przy realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych przez
Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Ustce."
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Zał. nr 1 - Formularz oferty
4. Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
5. Zał. nr 3 - Oświadczenie dotyczace przesłanek wykluczenia
6. Zał. nr 4 - Wykaz usług
7. Zał. nr 5 - Umowa system monitoringu
8. Zał. nr 6- Oświadczenie-grupa kapitałowa
9. Zał. nr 7 - Aktualnie posiadane podzespoły
10. Zał. nr 8 - Typy pojemników i ich zakładana ilość, kosze uliczne
11. Zał. nr 9 - PSZOK typy odpadów
12. Modyfikacja treści SIWZ 10.11.2016
13. ZAWIADOMIENIE O WNIESIENIU ODWOŁANIA
14. ODWOŁANIE
15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
16. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - 15.11
17. SIWZ po modyfikacji - 15.11
18. Zał. nr 5 - Umowa system monitoringu - po modyfikacji 15.11
19. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - 16.11
20. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - 18.11
21. Zał. nr 5 - Umowa system monitoringu - po modyfikacji 18.11
22. Odpowiedź na odwołanie do KIO (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10)
23. Pismo KIO dot. zniesienia terminu posiedzenia
24. Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ - 22.11
25. Informacja z otwarcia ofert.
26. Informacja o wyborze oferty.
 
Wykonanie studium wykonalności wraz z wnioskiem aplikacyjnym dla zadania inwestycyjnego pn.
"Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych."
1. Zapytanie ofertowe (1, 2, 3, 4, 5)
2. Załącznik nr 1 - formularz oferty (1, 2, 3)
3. Załącznik nr 2 - umowa (1, 2, 3, 4, 5)
 
Dialog techniczny w sprawie „wdrożenia, obsługi, monitorowania oraz serwisu kompleksowego Systemu identyfikacji i ważenia pojemników z odpadami wraz z modułem obliczania
poziomu wysegregowania odpadów (zwanym dalej system) przez poszczególnych mieszkańców Gminy Miasta Ustka oraz z nieruchomości niezamieszkałych - przy realizacji usługi odbioru
odpadów komunalnych przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce."
1. Informacja dot. przeprowadzenia dialogu technicznego
2. Załącznik nr1 - zgłoszenie uczestnictwa
3. Załącznik nr1 - koncepcja zamawiającego
4. Regulamin dialogu technicznego
 
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2016
1. Zaproszenie do składania ofert
 
ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY MIENIA ZAMAWIAJĄCEGO
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik Nr 1- Formularz oferty
4. Załacznik nr 2 - Oświadczenie art. 22
5. Załącznik nr 3- Oświadczenie art. 24
6. Załącznik nr 4 Wzór umowy
7. Załącznik nr 5 Grupa Kapitałowa
8. Załącznik nr 6 - Wykaz Usług
9. Załącznik nr 7 - Oświadczenie o osobach
10. Wyjaśnienie treści SIWZ - 28.07.2016r.
11. Informacja o wyborze oferty.
12. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty.
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 15.09.2016
 
SYSTEMATYCZNE DOSTAWY SOLI DROGOWEJ DLA ZGK W USTCE W OKRESIE TRZECH LAT OD PODPISANIA UMOWY
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik Nr 1- Formularz oferty
4. Załacznik nr 2 - Oświadczenie art. 22
5. Załącznik nr 3- Oświadczenie art. 24
6. Załącznik nr 4 - Wzór umowy
7. Załącznik nr 5 - Grupa Kapitałowa
8. Załącznik nr 6 - Wykaz Dostaw
9. Informacja o wyborze oferty.
 
SUKCESYWNA DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH DLA ZGK Sp. z o.o. W USTCE
1. Ogłoszenie o zamówieniu
2. SIWZ
3. Załącznik Nr 1- Formularz oferty
4. Załącznik Nr 2- Formularz cenowy
5. Załacznik nr 3 - Oświadczenie art. 22
6. Załącznik nr 4- Oświadczenie art. 24
7. Załącznik nr 5 nr Wzór umowy
8. Załącznik nr 6 - Grupa kapitalowa
9. Informacja o wyborze oferty.
 
Opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z przedmiarami i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pod nazwą:
Budowa kompleksu wspomagającego proces selektywnie odebranych i zebranych odpadów komunalnych.
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy
4. Oświadczenie art. 22
5. Oświadczenie art. 24
6. Wzór umowy
7. Wykaz usług 
8. Wykaz osób
9. Grupa kapitałowa 
10. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
11. Modyfikacja SIWZ
12. Formularz ofertowy (aktualny 07.01.2016)
13. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
 
Badanie sprawozdania finansowego za rok 2015
1. Zaproszenie do składania ofert
Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej dwukomorowej
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy
4. Oświadczenie art. 22
5. Oświadczenie art. 24
6. Wzór umowy
7. Grupa kapitałowa
8. Opis techniczny pojazdu
9. Wykaz dostaw
10. Wyjaśnienie do SIWZ 18.09.2015
11. Wyjaśnienie do SIWZ 22.09.2015
12. Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Dostawa i montaż żurawia hydraulicznego HDS
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Formularz oferty
4. Oświadczenie art. 22
5. Oświadczenie art.24
6. Wzór umowy
7. Grupa kapitałowa
8. Opis techniczny żurawia
9. Paramatry podwozia samochodu DAF
10. Wykaz dostaw
11. Wyjaśnienie do SIWZ
12. Wyjaśnienie do SIWZ
13. Wyjasnienie do SIWZ
14. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla ZGK Ustka
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Formularz oferty
4. Formularz cenowy
5. Oświadczenie art. 22
6. Oświadczenie art.24
7. Wzór umowy
8. Zawiadomienie
 Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej - unieważnienie
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy
4. Oświadczenie art. 22
5. Oświadczenie art. 24
6. Wzór umowy
7. Wykaz dostaw
8. Opis techniczny pojazdu
9. Wyjaśnienie do SIWZ
10. Modyfikacja treści SIWZ
11. Formularz oferty po zmianie
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
13. Informacja o unieważnieniu postępowania
Dostawa fabrycznie nowej śmieciarki bezpyłowej
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy
4. Oświadczenie art. 22
5. Oświadczenie art. 24
6. Wzór umowy
7. Wykaz dostaw i usług serwisu
8. Opis techniczny pojazdu
9. Wyjaśnienie treści SIWZ
10.Zawiadomienie
Ogłoszenie o dialogu technicznym na dostawę i montaż systemu wagowego
1. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego oraz jego przedmiocie
2. Regulamin dialogu technicznego w przedmiocie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i montaż systemu wagowego
3. Informacja o zakończeniu dialogu
 Dostawa i montaż systemów wagowych do śmieciarek bezpylnej i bezpyłowej
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
4. Oświadczenie art. 22 - załącznik nr 2
5. Oświadczenie art. 24 - załącznik nr 3
6. Wzór umowy - załącznik nr 4
7. Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 5
8. Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6
9. wyjaśnienie treści SIWZ
10.Zawiadomienie o wyborze oferty
Dostawa i montaż wagi samochodowej najazdowej
 1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
4. Oświadczenie art. 22 - załącznik nr 2
5. Oświadczenie art. 24 - załącznik nr 3
6. Wzór umowy - załącznik nr 4
7. Wykaz wykonanych dostaw - załącznik nr 5
8. Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 6
9. Wyjaśnienie treści SIWZ
10. Wyjaśnienie treści SIWZ-2
11. Wyjaśnienie treści SIWZ-3
12. Wyjaśnienie treści SIWZ-4
13. Zawiadomienie o wyborze oferty
Wykonanie robót drogowych związanych z wykonaniem utwardzenia placu manewrowego na terenie Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
4. Oświadczenie art. 22 - załącznik nr 2
5. Oświadczenie art. 24 - załącznik nr 3
6. Wzór umowy - załącznik nr 4
7. Wykaz robót - załącznik nr 5
8. Wykaz osób - załącznik nr 6
9. Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 7
10. Projekt budowlany - załącznik nr 8
11. Specyfikacja techniczna wykonaia i odbioru robót - załącznik nr 9
12. Przedmiar robót - załącznik nr 10
13. Ogłoszenie o wyborze oferty 
 
Ochrona mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce
1. Ogłoszenie o przetargu
2. SIWZ
3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1
4. Oświadczenie art. 22 - załącznik nr 2
5. Oświadczenie art. 24 - załącznik nr 3
6. Wzór umowy - załącznik nr 4
7. Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5
8. Wykaz usług - załącznik nr 6
9. Oświadczenie dotyczące osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia - załącznik nr 7
10. Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Dostawy soli drogowej dla ZGK w Ustce
1. Ogłoszenie o przetargu 
2. SIWZ 
3. Formularz ofertowy - załącznik nr 1 
4. Oświadczenie art. 22 - załącznik nr 2
5. Oświadczenie art. 24 - załącznik nr 3
6. Wzór umowy - załącznik nr 4 
7. Informacja w zakresie przynależności do grupy kapitałowej - załącznik nr 5 
8. Wykaz usług - załącznik nr 6 
9. Zawiadomienie o wyborze oferty
 
Sukcesywna dostawa paliw płynnych dla ZGK Ustka 
1. Ogłoszenie o przetargu 
2. SIWZ
3. Formularz oferty 
4. Formularz cenowy
5. Oświadczenie art. 22 
6. Oświadczenie art.24
7. Wzór umowy 
8. Grupa kapitałowa
9. Wyjaśnienie do SIWZ 
10. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 
<