Godziny Otwarcia: pn - pt : 7:00 - 15:00
tel/fax: (59) 814 48 11/814 42 77

Aktualne

 

 

Zapytanie ofertowe: Zakup,dostawa i motaż fabrycznie nowego urządzenia hakowego

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

 

 

 

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie kontroli "Rekompensaty umownej" wypłaconej Spółce tytułem prowadzenia PSZOK za rok 2019

 

 

Zaproszenie do składania ofert na badanie sprawozdania finasowego za rok 2020