Godziny Otwarcia: pn - pt : 7:00 - 15:00
tel/fax: (59) 814 48 11/814 42 77

PSZOK DLA MIESZKAŃCÓW MIASTA USTKA

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

W CELU WERYFIKACJI CZY MOGĄ PAŃSTWO ODDAĆ ODPADY DO PSZOKA NALEŻY KAŻDORAZOWO ZGŁOSIĆ SIĘ DO BIURA TRANSPORTU ZGK.

 

ODPADY NALEŻY PRZYWOZIĆ POSEGREGOWANE.

 

Do PSZOK właściciele nieruchomości mogą przekazywać w ograniczonej ilości odpady komunalne takie jak:

 1. zużyte opony pochodzące z samochodów osobowych – w ilości 8 sztuk na właściciela samochodu na rok;
 2. odpady budowlane i rozbiórkowe (pochodzące z samodzielnie prowadzonych drobnych prac remontowych, niewymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót) – w ilości do 1 Mg na nieruchomość na rok.
 3. meble i inne odpady wielkogabarytowe – w ilości do 1 Mg na rok.

 

UWAGA!

W PRZYPADKU GDY ODPADY NIE SĄ DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELA POSESJI NALEŻY OKAZAĆ SIĘ PODPISANYM PRZEZ WŁAŚCICIELA UPOWAŻNIENIEM ZAWIERAJĄCYM:

 • IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA ODPADU
 • ADRES POSESJI, Z KTÓREJ ODPAD POCHODZI
 • IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DOSTARCZAJĄCEJ ODPAD
 • RODZAJ DOSTARCZANEGO ODPADU

W PRZYPADKU BRAKU W/W UPOWAŻNIENIA ODPAD NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY!

 

PSZOK czynny jest w następujących godzinach:

PONIEDZIAŁEK, ŚRODA, PIĄTEK 08:00 - 16:00

WTOREK, CZWARTEK 09:00 - 17:00

SOBOTA 10:00 - 14:00

 

PRACOWNICY ZGK MOGĄ ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA ODPADU W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

 1. PRZEKROCZONO LIMIT ODPADÓW POREMONTOWYCH, WIELKOGABARYTOWYCH LUB OPON
 2. DOSTARCZONE ZOSTANĄ ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST LUB INNE MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE
 3. DOSTARCZONE ZOSTANĄ NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE
 4.  DOSTARCZONE ZOSTANĄ ODPADY NIEMOŻLIWE DO ZIDENTYFIKOWANIA
 5. DOSTARCZONE ZOSTANĄ ODPADY WSKAZUJĄCE NA ICH POCHODZENIE Z INNEJ POSESJI NIŻ TA NA KTÓRĄ ZOSTAŁA ZŁOŻONA DEKLARACJA

 

DO PSZOKA MOŻNA PRZYWOZIĆ NASTĘPUJĄCE ODPADY:

 

 1. OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY,
 2. OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH,
 3. OPAKOWANIA ZE SZKŁA,
 4. ODADY ZIELONE,
 5. PRZETERMINOWANE LEKI,
 6. ZUŻYTE OPONY,
 7. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
 8. ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY,
 9. ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
 10. ODPADY REMONTOWE I BUDOWALNE,
 11. TEKSTYLIA I ODZIEŻ.

 

DO PSZOKA NIE PRZYJMUJEMY NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW:

 1. NIESEGREGOWANE ODPADY KOMUNALNE
 2. ODPADY NIEBEZPIECZNE (ETERENIT, INNE MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE AZBEST, ITP.)
 3. ODPADY POWSTAŁE Z ROZBIÓRKI SAMOCHODÓW
 4. LAMINATY

 

WIĘCEJ INFORMACJI MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ POD NR TEL (59) 8 14 48 11 LUB W BIURZE TRANSPORTU ZGK USTKA