Godziny Otwarcia: pn - pt : 7:00 - 15:00
tel/fax: (59) 814 48 11/814 42 77

PSZOK DLA MIESZKAŃCÓW GMINY USTKA

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

ODPADY NALEŻY PRZYWOZIĆ POSEGREGOWANE.

 

W PRZYPADKU GRUZU I ODPADÓW POREMONTOWYCH OBOWIĄZUJE LIMIT 5 TON / ROK DLA KAŻDEJ POSESJI

 

UWAGA!

W PRZYPADKU GDY ODPADY NIE SĄ DOSTARCZANE PRZEZ WŁAŚCICIELA POSESJI NALEŻY OKAZAĆ SIĘ PODPISANYM PRZEZ WŁAŚCICIELA UPOWAŻNIENIEM ZAWIERAJĄCYM:

 • IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA ODPADU,
 • ADRES POSESJI, Z KTÓREJ ODPAD POCHODZI,
 • IMIĘ I NAZWISKO OSOBY DOSTARCZAJĄCEJ ODPAD,
 • RODZAJ DOSTARCZANEGO ODPADU.

W PRZYPADKU BRAKU W/W UPOWAŻNIENIA ODPAD NIE ZOSTANIE PRZYJĘTY!

 

PSZOK czynny jest w następujących godzinach:

 • - WTOREK 07:00 - 15:00,
 • - ŚRODA - PIĄTEK 09:00 - 17:00,
 • - SOBOTA 08:00 - 14:00,
 • z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

PRACOWNICY ZGK MOGĄ ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA ODPADU W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

 1. PRZEKROCZONO LIMIT ODPADÓW POREMONTOWYCH
 2. DOSTARCZONE ZOSTANĄ ODPADY ZAWIERAJĄCE AZBEST LUB INNE MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE
 3. DOSTARCZONE ZOSTANĄ ODPADY NIEMOŻLIWE DO ZIDENTYFIKOWANIA
 4. DOSTARCZONE ZOSTANĄ ODPADY WSKAZUJĄCE NA ICH POCHODZENIE Z INNEJ POSESJI NIŻ TA NA KTÓRĄ ZOSTAŁA ZŁOŻONA DEKLARACJA

 

DO PSZOKA MOŻNA PRZYWOZIĆ NASTĘPUJĄCE ODPADY:

 1. OPAKOWANIA Z PAPIERU I TEKTURY,
 2. OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH,
 3. OPAKOWANIA ZE SZKŁA,
 4. ODPADY ZIELONE,
 5. PRZETERMINOWANE LEKI,
 6. ZUŻYTE OPONY,
 7. ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY,
 8. ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY,
 9. ODPADY WIELKOGABARYTOWE,
 10. ODPADY REMONTOWE I BUDOWALNE,
 11. TEKSTYLIA I ODZIEŻ.

 

DO PSZOKA NIE PRZYJMUJEMY NASTĘPUJĄCYCH ODPADÓW:

 1. ODPADY NIEBEZPIECZNE (ETERENIT, INNE MATERIAŁY ZAWIERAJĄCE AZBEST, ITP.),
 2. POZOSTAŁE ODPADY POWSTAŁE Z ROZBIÓRKI SAMOCHODÓW,
 3. LAMINATY.

 

WIĘCEJ INFORMACJI MOGĄ PAŃSTWO UZYSKAĆ POD NR TEL (59) 8 14 48 11 LUB W BIURZE TRANSPORTU ZGK USTKA