Godziny Otwarcia: pn - pt : 7:00 - 15:00
tel/fax: (59) 814 48 11/814 42 77

Zamawianie usług

Usługi można zamawiać na podstawie jednorazowych zleceń lub umów długoterminowych.
 

Podmioty gospodarcze do umów dołączają kopię dokumentu NIP, Regon oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.
Dodatkowych informacji udzielamy pod numerami tel/fax (0-59) 814 48 11,
lub pod wskazanym poniżej adresem e-mail.

W sprawie umowy:

a.wolczyk@zgkustka.pl

d.walkiewicz@zgkustka.pl

 


W sprawie wywozu nieczystości lub wynajmu środka transportu:

m.wolska@zgkustka.pl

k.szoltysik@zgkustka.pl


W sprawie architektury zieleni

m.jaskolski@zgkustka.pl