Godziny Otwarcia: pn - pt : 7:00 - 15:00
tel/fax: (59) 814 48 11/814 42 77

Dla podmiotów gospodarczych

W dbałości o satysfakcję i wygodę korzystających z naszych usług przedsiębiorstw i instytucji, przygotowaliśmy ofertę na miarę ich indywidualnych potrzeb.

 

Rodzaje świadczeń
- całoroczne
- okresowe – sezonowe (lato, zima)
- jednorazowe

Zakres usług
• wywóz odpadów w kontenerach na wysypisko lub do recyklingu
• oczyszczanie ręczne i mechaniczne całoroczne, zimowe (odśnieżanie, posypywanie, skuwanie lodu)
• zagospodarowanie i aranżacja terenów zielonych, architektura ogrodowa
• utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych
• ścinka pielęgnacyjna i chirurgia drzew
• nasadzenia trwałe, wieloletnie, sezonowe roślin i krzewów
• sprzedaż krzewów, kwiatów, kory, grysu, elementów architektury ogrodowej, itp.

Pozostałe usługi
• sprzedaż i dzierżawa pojemników i kontenerów, worków
• mycie pojemników i kontenerów z usługą transportową

• dezynfekcja pojemników i kontenerów
• wynajem sprzętu 
• usługi transportowe

W celu zawarcia umowy z ZGK Ustka prosimy o dostarczenie kopii dokumentu NIP, Regon oraz zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS.


Dodatkowe informacje dostępne w dziale Zamów usługę lub pod numerami telefonu 59 814 48 11.

Zapytanie dotyczące umowy można również wysłać na e-mail:

 

a.wolczyk@zgkustka.pl

 

 

Usługa transportu i utylizacji odpadów wielkogabarytowych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 

Transport odpadów do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie należącego do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Słupsku - 258 zł netto za kurs.

 

Utylizacja odpadów - cena netto za 1 Mg wg obowiązującego cennika PGK Słupsk:

 

- Odpady wielkogabarytowe (200307) - 866,40 zł,

- Lodówki kompletne (200123*) - 589,00 zł,

- Lodówki niekompletne (200123*) - 2483,21 zł,

- TV, monitory kompletne (200135*) - 589,00 zł,

- TV, monitory niekompletne (200135*) - 2483,21 zł,

- Sprzęt komputerowy kompletny (200136) - 589,00 zł,

- Sprzęt komputerowy niekompletny (200136) - 2483,21 zł,

 

Dodatkowe informacje dostępne pod numerami telefonu 59 814 48 11.